Azərbaycan İnşaat Holdinqi

İcra etdiyimiz layihələr

• Mikrorayonların tikilməsi
• Su kanalının, boru tikintilərinin icra edilməsi
• Tarixi incəsənət binalarının rekonstruksiyası
• Sənaye Parklarının tikilməsi
• Magistral yolların çəkilməsində iştirak etmək
• Parkların salınmasında iştirak edilməsi
• Aqroparkların çəkilməsinə dəstək
• Kənd təsərrüfatı aqrar layihələrdə iştirak etmək
• Neft Platformalarının qurulması
• Qeyri-Neft istehsal sahələrinin layihələrinin dəstəklənməsi

• Xüsusi torpaq işləri
• Beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması
• Metal konstruksiyaların quraşdırılması
• Ağac konstruksiyaların quraşdırılması
• Fasad işləri
• Svay işləri
• Mühəndis-kommunikasiya və şəbəkələrinin qurulması işləri
• Hidrotexniki işlər
• Yol tikintisi
• Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi
• Sənaye və mülki obyektlərin tikintisi